Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący dokonujący zakupu przez internet, zgodnie z obowiązującym prawem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

2. Aby odstąpić od umowy należy odesłać produkt wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy (wzór takiego oświadczenia: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html ). 

3. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca kwotę zapłaconą za produkty, w tym koszt przesyłki do klienta (jeśli dotyczy). Natomiast koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi kupujący. Kwota zwracana jest po otrzymaniu produktu. 

 

Reklamacja 

1. Jeśli produkt ma wadę, klient może złożyć pisemną reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
– wymiany towaru na nowy, 
– naprawy towaru, 
– obniżenia ceny, 
– lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

2. Reklamację wraz z opisem wady i ze zdjęciem wadliwego produktu należy przesłać na adres: kontakt@przytulamy.pl. Sprzedający w ciągu 14 dni rozpatrzy słuszność reklamacji.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji – w sytuacji wymiany produktu na nowy lub naprawy – klient odsyła produkt i ponosi koszty wysyłki do sprzedającego.  Za ponowną wysyłkę nowego lub naprawionego towaru do klienta płaci wtedy sprzedający.

4. Jeśli sprzedawca nie zgadza się z wyborem klienta, może zaproponować inne rozwiązanie. Pod uwagę brane są: łatwość i szybkość wymiany towaru (w przypadku pojedynczych egzemplarzy, albo braku dostępności materiałów, wymiana będzie niemożliwa), koszty wymiany lub naprawy, charakter wady – czy jest istotna dla dalszego korzystania z produktu, czy towar był już wcześniej reklamowany.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub złego sposobu czyszczenia (np. wypranie poduszki w zbyt wysokiej temperaturze).